Vad är Tidsmaskinen?

 

De två tidsresenärerna Professor Alpha och Doktor Omega kommer ifrån 1800-talet. För 150 år sedan uppfann de en tidsmaskin som nu används för att besöka olika klassrum i nutiden. Här vill de visa något mycket spännande. Doktor Omega har en intressant släkt och har bestämt sig för att göra en resa i tiden för att visa framtidens barn hur världen en gång sett ut.

Snabbfakta

Vad: Interaktivt skådespel med fortlöpande diskussioner

Måluppfyllelse: Grundskolans allmäna mål, mål i svenska, historia, samhällskunskap, religion och bild. Läs mer här.

Årskurser: 4-7

Längd: 50 minuter

 

Ladda ner utbudsblad här

Med hjälp av Professor Alpha och klassens alla elever reser Omega genom tiden och besöker tre av sina förfäder. Klassen får således träffa en viking, en skeppsbyggare under Stormaktstiden och en mycket mystisk figur från Upplysningstiden. Varje släkting är speciellt intresserad av ett visst ämne och ställer många frågor. Barnen är expert på sin tid – och tidsresenären på sin.

 

Bland annat diskuteras ämnen som:

Tidsmaskinen är ett interaktivt skådespel som riktar sig till årskurs 3-9. Skådespelet är 50 minuter långt där barnen tränar på att tänka kronologiskt. En tydlig och visuell tidslinje är en central del av scenografin och används för att hitta de olika epokerna.

 

Barnen får också en uppfattning om hur människor såg ut, tänkte och levde för flera hundra år sedan. Tillsammans får de också fundera kring frågor som många gånger kan verka självklara – men som inte alltid varit det. Kanske är det inte så självklart egentligen - om du tänker efter en extra gång.

 

En skola kan köpa in Tidsmaskinen i dess grundutförande. Det går också utmärkt att ge förslag på  andra epoker. Samma sak gäller specifika teman. Tidsmaskinen har framförts med temat "Revolutioner", "Teknik och utveckling" och "Matematik" med stor framgång.

 

Tidsmaskinen uppfyller kraven för Skapande Skola och arbetar med flera av grundskolans allmänna mål såväl som mål i svenska, historia, samhällskunskap, religion och bild. Läs mer om målen här.